Sveriges Bolagsjuristers utbildningsprogram 2017

Sveriges Bolagsjuristers Utbildningsprogram 2017

LegalWorks är utvalt att vara en av Sveriges Bolagsjuristers utbildningssponsorer under 2017. Alla våra seminarier är inriktade på bolagsjuristens unika roll. Våra förläsare har alla lång erfarenhet som bolagsjurister. Seminarierna är exklusiva och kostnadsfria för medlemmarna i Sveriges Bolagsjurister.

 

9 Feb – Bolagsjuristens roll  – så driver du komplexa avtalsprojekt som bolagsjurist (Stockholm)

Som bolagsjurist har du en viktig roll i stora komplexa affärer, såsom turn-key projekt och outsourcing-affärer.  Seminarier handlar om din roll som bolagsjurist under de förberedande stadierna samt under förhandlingen, uppföljning och vid en eventuell tvist. Seminariet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med kommersiella avtalsförhandlingar och med juridisk support till stora projekt.

Föreläsare: Mikael Wahlgren och Magnus Brändeskär

Tid: 0900-1030 (frukost från 0830)

Plats: Convendum, Vasagatan 16, 4 tr, Stockholm

 

14 mars – Bolagsjuristens roll  – ”leading change” (Stockholm)

Som bolagsjurist får man ofta den otacksamma uppgifter att driva igenom nya direktiv och rutiner som organisationen kanske inte  helt uppskattar. Vi har sett det inom compliance-området under några år och under de nästkommande åren kommer det att vara fokus på anpassningen till den nya dataskyddsförordningen.  Våra erfarna bolagsjurister kommer dela med sig av sina erfarenheter av change management med utgångspunkt från hur man kan hantera förändringsarbetet inom privacy-området. Seminariet vänder sig till den som kommer att arbeta med DSF-anpassningen eller stora förändringsprojekt.

Föreläsare: Leif Frykman och Lotta Kavtaradze

Tid: 0900-1030 (frukost från 0830)

Plats: Convendum, Vasagatan 16, 4 tr, Stockholm

 

5 april – Bolagsjuristens roll  – så driver du komplexa avtalsprojekt som bolagsjurist (Malmö)

Som bolagsjurist har du en viktig roll i stora komplexa affärer, såsom turn-key projekt och outsourcing-affärer.  Seminarier handlar om din roll som bolagsjurist under de förberedande stadierna samt under förhandlingen, uppföljning och vid en eventuell tvist. Seminariet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med kommersiella avtalsförhandlingar och med juridisk support till stora projekt

Föreläsare: Mikael Wahlgren och Magnus Brändeskär

Tid: 0900-1030 (frukost från 0830)

Plats: Börshuset, Malmö

 

18 maj – Bolagsjuristens roll – pärmbärare, polis eller business partner? (Göteborg)

Bolagsjuristens roll är mångfacetterad och sällan tydligt definierad. Är man service provider, risk manager eller business partner? Och hur skapar man bäst värde som bolagsjurist och får man ledningen att förstå det. Vid seminariet kommer våra seniora bolagsjurister att dela med sig  av sina  erfarenheter  och erbjuda möjlighet till frågor och diskussion om bolagsjuristrollen.  Seminariet vänder sig till dig som är ny i yrket eller har kommit en bit på väg och funderar vad rollen innebär.

Föreläsare: Leif Frykman och Ulf Lindén

Tid: 0900-1030 (frukost från 0830)

Plats: Kaserntorget 6, Göteborg (ProLegal)

 

14 sept – Bolagsjuristens roll  – ”leading change” (Göteborg)

Som bolagsjurist får man ofta den otacksamma uppgifter att driva igenom nya direktiv och rutiner som organisationen kanske inte  helt uppskattar. Vi har sett det inom compliance-området under några år och under de nästkommande åren kommer det att vara fokus på anpassningen till den nya dataskyddsförordningen.  Våra erfarna bolagsjurister kommer dela med sig av sina erfarenheter av change management med utgångspunkt från hur man kan hantera förändringsarbetet inom privacy-området. Seminariet vänder sig till den som kommer att arbeta med DSF-anpassningen eller stora förändringsprojekt.

Föreläsare: Leif Frykman och Lotta Kavtaradze

Tid: 0900-1030 (frukost från 0830)

Plats: Kaserntorget 6, Göteborg (ProLegal)

 

28 sept – Bolagsjuristens roll – pärmbärare, polis eller business partner? (Stockholm)

Bolagsjuristens roll är mångfacetterad och sällan tydligt definierad. Är man service provider, risk manager eller business partner? Och hur skapar man bäst värde som bolagsjurist och får man ledningen att förstå det. Vid seminariet kommer våra seniora bolagsjurister att dela med sig  av sina  erfarenheter  och erbjuda möjlighet till frågor och diskussion om bolagsjuristrollen.  Seminariet vänder sig till dig som är ny i yrket eller har kommit en bit på väg och funderar vad rollen innebär.

Föreläsare: Leif Frykman och Ulf Lindén

Tid: 0900-1030 (frukost från 0830)

Plats: Convendum, Vasagatan 16, 4 tr

 

14 nov – Legal Operations – LEAN and metrics (Stockholm)

Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ‘Mer värde för mindre arbete’. Detta är en modell som utvecklats inom Toyotas bilproduktion, men går att applicera på de flesta typer av processer och även på juridiskt arbete. Vi tar upp grunder i denna filosofi och diskuterar även användandet av metrics som ett styrmedel för juristavdelningen. Seminariet vänder sig till dig som är chefsjurist och andra som är intresserade av hur man kan effektivisiera den juridska verksamheten.

Föreläsare: Leif Frykman och Ulf Lindén

Tid: 0900-1030 (frukost från 0830)

Plats: Convendum, Vasagatan 16, 4 tr

 

23 nov – Legal Operations – LEAN and metrics (Malmö)

Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ‘Mer värde för mindre arbete’. Detta är en modell som utvecklats inom Toyotas bilproduktion, men går att applicera på de flesta typer av processer och även på juridiskt arbete. Vi tar upp grunder i denna filosofi och diskuterar även användandet av metrics som ett styrmedel för juristavdelningen. Seminariet vänder sig till dig som är chefsjurist och andra som är intresserade av hur man kan effektivisiera den juridska verksamheten.

Föreläsare: Leif Frykman och Ulf Lindén

Tid: 0900-1030 (frukost från 0830)

Plats: Börshuset, Malmö

—————————————————————————————————————–

Frågor:

info@legalworks.se, 08-7290050

Anna Lensmar-Friedman, 076-000 25 55, anna.lensmar-friedman@legalworks.se

Ulf Lindén, 076-111 1730, ulf.linden@legalworks.se

Leif Frykman, 076-324 53 38, leif.frykman@legalworks.se

 

 

Information om behandlingen av personuppgifter
När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Box 160, 101 23 Stockholm.

Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

Ditt namn (obligatorisk)

Företag/Organisation (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Jag vill gå på följande seminarier:
9 Feb - Komplexa avtalsprojekt (Stockholm)
14 Mar - Bolagsjuristens roll "Leading change" (Stockholm)
28 Sep - Bolagsjuristens roll, pärmbärare, polis eller business partner? (Stockholm)
14 Nov - Legal Operations, LEAN and metrics (Stockholm)
5 Apr - Komplexa avtalsprojekt som bolagsjurist (Malmö)
23 Nov - Legal Operations, LEAN and metrics (Malmö)
18 Maj - Bolagsjuristens roll, pärmbärare, polis eller business partner? (Göteborg)
14 Sep - Bolagsjuristens roll "leading change" (Göteborg)