News and blog posts

12
Apr

Chefsjurist/Chef för Juridiska sekretariatet

Arbetsplatsbeskrivning

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har 270 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.

Juridiska sekretariatet ger juridiskt stöd i utveckling och tillämpning av lagstiftning som berör myndigheten, hanterar överklaganden och företräder myndigheten i domstolsförhandlingar, ger underlag till regeringen och deltar i utformningen av föreskrifter och rutiner.

Arbetsbeskrivning

Chefsjuristen ger såväl proaktivt som reaktivt juridiskt stöd på strategisk nivå till myndighetens generaldirektör, avdelningar och sekretariat. Chefsjuristen representerar Kemikalieinspektionen externt i frågor med juridisk anknytning, både nationellt och inom EU.

I arbetet ingår att driva en strategiska utveckling av sekretariatet och att utveckla den juridiska verksamheten ur ett myndighetsledningsperspektiv.

Chefsjuristen är medlem i myndighetens ledningsgrupp.

Chefsjuristen är chef för Juridiska Sekretariatet och ansvarar för att leda arbetet för ett tiotal medarbetare. Häri ingår att skapa de förutsättningar som behövs för att driva arbetet på sekretariatet i en strategisk och lösningsorienterad riktning. Chefsjuristen har personal-, budget- och verksamhetsansvar för sekretariatets verksamhet.

Chefsjuristen är övergripande ansvarig för att ta fram nya och reviderade föreskrifter i Kemikalieinspektionens författningssamling samt trycklova dessa. Chefsjuristen är också övergripande ansvarig för uppföljning av lagefterlevnad inom myndigheten.

Kvalifikationer

Krav för tjänsten är:

 • Juristexamen (jur.kand)
 • Erfarenhet av förändringsledning
 • Flerårig chefserfarenhet med personalansvar med dokumenterat goda resultat, gärna från flera tidigare chefsuppdrag
 • Erfarenhet av proaktivt arbete med att utveckla lagstiftning nationellt och/eller inom EU
 • Goda kunskaper i och tillämpningserfarenhet av förvaltningsrätt, offentlighet & sekretess och EU-rätt

Meriterande för tjänsten är:

 • Erfarenhet från arbete med eller i högsta ledningen för en organisation
 • Notariemeritering, kvalificerat arbete på regeringskansliet, på EU-myndighet eller inom EU-kommissionen
 • Erfarenhet kring lagstiftning inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde eller lagstiftning inom närliggande områden
 • Erfarenhet av arbete med ständiga förbättringar i offentlig verksamhet
 • Erfarenhet av framtagande och hantering av föreskrifter
 • Processvana

Vi fäster stor vikt vid ett antal förmågor och förhållningssätt för att du ska fungera i tjänsten.

Du är proaktiv, lösningsorienterad och analytisk.
Du har en förmåga att se juridiska frågor i ett större myndighetsledningsperspektiv och att göra relevanta avvägningar .
Du har ett genuint intresse och fallenhet för strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete.
Du har ett konsultativt och pragmatiskt förhållningssätt, där alternativa vägar pekas ut och rekommendation om lämpligaste vägval ges. Här ingår också en förmåga att prioritera och kunna stå för beslut och konsekvenser.
Du har en förmåga att uttrycka dig väl – både korrekt och begripligt – i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du ska också kunna bygga relevanta interna och externa kontakter.
Du har en god administrativ förmåga för att klara av tjänstens personal-, budget verksamhetsansvar.
Du har en stor personlig mognad, ett gott omdöme och en grundtrygghet som person. Som chef är du tydlig, drivande i förändringsarbete, lyssnar och fångar upp goda idéer. Du har förmågan att inspirera, utveckla och stärka medarbetarna i att se större helheter samt tillvarata och utveckla deras kompetens.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Kemikalieinspektionen har tidsbegränsade chefsförordnanden på 3 år samt tillämpar sex månaders provanställning.

Lön

Löneform: Månadslön

Förmåner

Som chef omfattas du av Villkorsavtal-T samt chefsavtalet inom staten.

Kontakt

I den här rekryteringen samarbetar vi med Legal Works Nordic AB
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att i första hand kontakta rekryteringskonsult Anna Lensmar-Friedman.

Kontaktpersoner

Anna Lensmar-Friedman, Legal Works
076-000 25 55
anna.lensmar-friedman@legalworks.se

Nina Cromnier GD
08-519 41 150
Nina.Cromnier@kemi.se

Fackliga företrädare

Ule Johansson ST
08-519 41 210
Ule.Johansson@kemi.se

Anna Lindberg SACO
08-519 41 221
Anna.Lindberg@kemi.se

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas senast: 2017-05-07

Övrigt

Kemikalieinspektionen bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter. Arbetsgivaren har gjort sitt medieval och undanber sig samtal från försäljare.

Leave a Reply