DP Academy

DATASKYDDSOMBUDET I PRAKTIKEN

En gedigen utbildning för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen (DSF) som ersätter personuppgiftslagen i maj 2018.

Utbildningen fokuserar på dataskyddsombudets roll enligt den nya lagstiftningen och dess verksamhet i praktiken. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer ägna stor del av tiden åt praktiska aspekter kring arbetssätt, organisation och informationssäkerhet.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.

OMFATTNING

Utbildningen genomförs under 6 heldagar och omfattar:

10 oktober: 

Grundläggande dataskydd: Dataskyddslagstiftningen är svårtillgänglig. Den är uppbyggd kring vaga begrepp och reglerna är ofta utformade som principer. För att förstå hur lagstiftningen ska tillämpas krävs kunskap om lagstiftningens historia och ideologiska grund. Under dagen ges en solid grund för att förstå dataskyddsjuridiken.

25 oktober: 

Fortsättning dataskyddsjuridik

Step out of your comfort zone: Allt du trodde om dataskydd är inte sant. Eller gäller fortfarande devisen “Ignorance is a blessing”?

8 november (offentlig sektor):

Rollen som dataskyddsombud: Vilka arbetsuppgifter ska, respektive kan, ligga på ett dataskyddsombud i offentlig sektor. Hur kan en arbetsbeskrivning se ut. Hur kan man lägga upp sitt arbete.

Dataskyddsorganisationen: Hur kan en myndighet organisera sitt dataskyddsarbete utifrån de särskilda förutsättningarna i offentlig sektor?

Offentlighet och sekretess kontra dataskydd: Vilka utmaningar innebär offentlighetsprincipen?

14 november (privat sektor):

Rollen som dataskyddsombud: Vad säger dataskyddsförordningen om dataskyddsombudet Dataskyddsombudets arbetsuppgifter. Rapportering, ansvar och ställning i organisationen.

Dataskyddsprogrammet: Så bygger du ett dataskyddsprogram. Styrande dokument (policies och andra guidelines). Dataskyddsorganisationen, vilka roller behövs. Internationella förhållanden och tredjelandsproblematiken.

23 november: 

HR: Regler och praxis kring dataskydd gällande information om anställda. Bl.a.  övervakning, löneadministration och rekrytering.

Marknadsföring (för privat sektor): Vi kommer att gå igenom regler och praxis kring dataskydd, kommunikation och marknadsföring. När det krävs samtycke och när det inte krävs. Vad kan förslaget om e-Privacy Regulation få för effekt för marknadsföringen. 

Offentlig sektor (för offentlig sektor): Regler och praxis kring dataskydd inom offentlig sektor. Bl.a. diarier och ärendehanteringssystem, publicering på hemsidan och samarbeten med andra myndigheter.

29 november: 

Informationssäkerhet: 

Vad är informationssäkerhet?

  • Begrepp och definitioner
  • Övergripande om hotbild och risker
  • Behov av systematiskt säkerhetsarbete

Övergripande om säkerhetsåtgärder

Fortsättning informationssäkerhet/IT-säkerhet: 

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

  • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
  • Standarder och andra riktlinjer

Kopplingen Informationssäkerhet och GDPR

Live DPIA: Genomgång av hur du kan beräkna risker ur ett privacy perspektiv. Interaktiv och tillämpad riskberäkning.

7 december:

Biträdesavtal: Vad ska ingå i ett biträdesavtal och vad bör ingå av avtalsrättsliga skäl. Vi går igenom en checklista.

Outsourcing – kravspecifikation: Vilka krav bör man ställa på sin outsourcingpartner, vad ska de kunna visa. Vilka utmaningar innebär det om informationen blir tillgänglig i tredjeland.

Incidenthantering: Tips för hur ni lägger upp arbetet vid en dataskyddsincident. Vilka ska vara inblandade och vem ska göra vad?

 

Vi kommer att ha relativt små grupper för att ge utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera dina frågeställningar och vid behov dela upp gruppen efter offentlig och privat sektor för att få det så relevant för deltagarna som möjligt. 

TID OCH PLATS
Kursen ges hos LegalWorks på Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm (mitt emot Centralen).

Datum för höstens kurs är: 10 oktober, 25 oktober, 8 november (offentlig sektor)/14 november (privat sektor), 23 november, 29 november, 6 december. Kurserna kommer att hållas mellan 9.30-16.30.

FÖRELÄSARE:

Lotta Kavtaradze, föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor

Karl-Fredrik Björklund, advokat, vice ordförande Forum för Dataskydd

Daniel Westman, oberoende rådgivare i IT-rättsliga frågor och forskare i rättsinformatik

Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

Axel Tandberg, föreläsare samt konsult i marknadsrätt och dataskyddsfrågor

Caroline Olstedt-Carlström, global dataskyddschef Klarna Group, partner Lindahl, ordförande Forum för dataskydd

Fredrik Linde, informationssäkerhetsexpert

Filip Johnssén, senior legal counsel privacy, Klarna

KURSAVGIFT
Kursavgift för deltagande är 39 975 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Early bird-rabatt: anmäler du dig senast den 31 juli får du 500:- i rabatt. Medlemmar i Forum för dataskydd för 10% rabatt.

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är den 2 oktober. Det finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig genom att fylla i och skicka in formuläret på denna sida.

Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe.

Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

FRÅGOR?

Frågor kursinnehåll: Lotta Kavtaradze lotta.kavtaradze@legalworks.se

Övriga frågor: projektledare Emma Lilja Sjödin emma.liljasjodin@dpacademy.se

ARRANGÖRER

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter som vänder sig till dataskyddsombud. Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida “best practices” på området. Vidare arrangerar Forumet seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. www.dpforum.se.

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör och hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 25 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister inom olika branscher. Vi hjälper företag inom data protection, upphandling och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. www.legalworks.se

Information om behandlingen av personuppgifter
När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

Anmäl dig här!

Medlem i Forum för dataskydd*

Jag vill inrikta mig på offentlig sektor

Jag vill inrikta mig på privat sektor


*Obligatoriska fält