Dataskydd ur ett HR-perspektiv

Early-bird rabatt till och med 31 juli

Dataskydd ur ett HR-perspektiv

 • En heldagskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som jobbar med personalfrågor
 • Så påverkas HR av den nya dataskyddsförordningen
 • Hur ska du förbereda dig på bästa sätt
 • Diskutera frågor med kollegor och experter

Läs hela kursprogrammet här

Under våren 2016 antog EU en integritetsskyddslagstiftning, dataskyddsförordningen, som förväntas ha stor betydelse för företag och organisationer. Övergångstiden är inne på sista året och i maj 2018 ska reglerna börja följas.  Nu är det dags att lägga in högsta växeln för att förbereda sitt dataskyddsprogram.

Under en heldag går vi igenom vad ni behöver göra för att möta dagens krav och hur man bör ställa om för att möta de nya kraven.

Förutom en genomgång av grundläggande begrepp och dataskyddsprinciper går vi genom vad som gäller specifikt för HR-området.

Några praktiska aspekter vi kommer att täcka:

 • Kameraövervakning
 • GPS och kontroll av passagesystem på arbetsplatser
 • Kontroll av arbetstagarnas datorer, e-post, Internettrafik, telefonsamtal osv
 • Prestationsmätningar och utvärderingar
 • Överföring av personuppgifter om anställda till t.ex. moderbolag i tredjeland
 • Outsourcing av löneadministration
 • Utlämnande av information om anställda till facket
 • Whistle blowing-system
 • Bakgrundskontroller

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är juristen Lotta Kavtaradze. Hon har bakgrund på Datainspektionen och Posten som personuppgiftsombud och är numera verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet. Hennes kombination av erfarenheter från Datainspektionen och den praktiska verkligheten som bolagsjurist, konsult och personuppgiftsombud har gjort hennes föreläsningar mycket uppskattade.

Axel Tandberg är en av Sveriges ledande experter på personuppgifts- och dataskyddsfrågor i ett marknadsperspektiv och på patientdatafrågor. Axel har varit verksam inom dataskydd och marknadsrätt sedan 2000, först som lobbyist i Bryssel och därefter förbundsjurist för SWEDMA, svensk datadriven marknadsförings bransch- och intresseorganisation. 

Lotta Kavtaradze
Senior Legal Advisor

+46 733 501 500

Axel Tandberg
Senior Legal Advisor

+46 70 22 33 010

Tid och plats
Kursen ges den 27 september 2017 i Stockholm på Vasagatan 16, Convendum.
Registrering och kaffe från 9.00. Kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Kursavgift
Kursavgift för deltagande är 6 875 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Early bird-rabatt: anmäler du dig senast den 31 juli får du 500:- i rabatt.

Anmälan
Sista dagen för anmälan är den 20 september 2017. Du anmäler dig här på sidan.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. LegalWorks förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens allvarliga förhinder eller bristande antal anmälda.

Arrangör

LegalWorks hjälper företag med affärsjuridska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 20 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister inom olika branscher. Vi hjälper våra kunder inom dataskyddsfrågor, offentliga upphandlingar och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. Se mer på legalworks.se.

Information om utbildningen

Administrativa frågor: emma.liljasjodin@legalworks.se

Kursinnehåll: lotta.kavtaradze@legalworks.se och axel.tandberg@legalworks.se

Information om behandlingen av personuppgifter
När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Vasagatan 16, Convendum, 111 20 Stockholm. Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

Anmäl dig här!

Ditt namn (obligatorisk)

Företag/Organisation (obligatorisk)

Fakturaadress (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Önskemål om mat/allergier

Kommentar/Övrigt