GDPR

Data Privacy Team

Vi hjälper er med anpassningen till den nya dataskyddsförordningen

Ett team av praktiskt erfarna dataskyddsjurister och informationssäkerhetsspecialister som guidar dig genom GDPR-projektet.

Vår filosofi

Ett praktisk angreppssätt

Vi tror på att omsätta juridiken i praktiken och att kunna göra rekommendationer och riskbedömningar utifrån verksamhetens förutsättningar och faktiska risker. Som rådgivare är det en stor fördel om du har praktik från insidan av en organisation. Därför har vi ett team av rådgivare med praktisk erfarenhet från affärsliv och organisationer.

Juridik + IT

Juridiken och tekniken måste gå hand i hand i dataskyddsarbetet och därför måste jurister och IT-specialister samarbeta i leveransen. Vi erbjuder ett team av de specialister som behövs för ert projekt.

Hållbara lösningar

Vi arbetar helst integrerat med kundens organisation. Är du som kund involverad skapar vi förutsättningar för en hållbar lösning som finns kvar när projektet väl är över.

Vårt mål

Vårt mål är att vara ditt stöd och din långsiktiga partner för dataskyddsfrågor genom att tillhandahålla den expertis och support som du behöver i projektets olika steg och även löpande efter projektets avslut.

Vår metod

Vi har utvecklat en metod för anpassning till GDPR som bygger på fyra steg:

  1. Skapa medvetenhet bland viktiga intressenter
  2. Gör en förstudie för att fastställa prioriteringar och riskområden
  3. Genomför en GAP-analys av organisations personuppgiftsbehandlingar och system
  4. Ta fram en handlingsplan baserad på GAP-analysen

Vill du veta mer – se länkarna till höger som beskriver våra tjänster. 

Kontakta våra rådgivare och läs gärna vårt white paper om GDPR.

 

MEET OUR TEAM

Lotta Kavtaradze
Senior Legal Advisor

One of Swedens leading privacy experts with long experience from both the public and the private sector. Certified Information Privacy Professional – CIPP/E

+46 733 501 500

Axel Tandberg
Senior Legal Advisor

Axel is a privacy and marketing law specialist with background in SWEDMA and FEDMA.

+46 702 233 010

Fredrik Linde
Information Security Advisor

Fredrik is an experienced security specialist focusing on strategic and operational information security.

+46 703 744 852

Ulf Lindén
Founder and COO

25 years experience from lawfirms and large global companies in the life science industry. One of the founders.

+46 761 11 17 30

Emma Lilja Sjödin
Legal Counsel

Emma is a data privacy specialist, Before joining us she worked for a major consulting firm and a large industrial company.

+46 72 300 21 68

RELATED NEWS AND BLOG