News and blog posts

12
Apr

Inköpsjurist till SPP / Storebrands-koncernen

Bakgrund

SPP är en del av norska Storebrand. Tillsammans är man en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Storebrandkoncernen använder inköp/sourcing som ett strategiskt verktyg i syfte att uppnå kostnads- och kvalitetsfördelar. Alla avtal på koncernnivå ingås med bolaget Storebrand & SPP Business AB (SSBS). Nu önskar man rekrytera en driven inköpsjurist. Tjänsten är placerad vid SPPs kontor i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Inköpsjuristen har till uppgift att ansvara för ett antal inköps- och leverantörsavtal, däribland ett för koncernen strategiskt viktigt avtal rörande leverans av outsourcade affärsprocesser och IT-tjänster. Vidare kommer juristen att arbeta brett med inköp och anbudsförfaranden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår bl a att:

 • Ansvara för avtalsuppföljning med externa samarbetspartners,
 • Vara en intern rådgivare för hela koncernen vad gäller frågor med anknytning till avtalen med externa parter,
 • Driva och bistå i upphandlingsprocesser,
 • Leda och/eller delta i avtalsförhandlingar,
 • Säkerställa att de avtal som ingås är av hög kvalitet såväl juridiskt som kommersiellt,
 • Bistå med juridisk rådgivning i samband med uppföljning av leverantörerna,
 • Ansvara för att underhålla och uppdatera avtalsdokumentation,
 • Färdigställa avtal för signering,
 • Ansvara för att registrera och följa upp inköpsavtal i SPP:s Microsoft Sharepointbaserade avtalshanteringssystem.

SPP erbjuder:

 • En expansiv, kunnig och dynamisk miljö där inköp/sourcing är ett strategiskt verktyg och en central del i arbetet att uppnå koncernens kostnads- och kvalitetsfördelar.
 • En spännande och omväxlande vardag, som kännetecknas av högt tempo och förändringstakt, kompetenta medarbetare och trevlig arbetsmiljö.
 • En arbetsplats med fokus på hållbarhet.
 • Centrala lokaler på Vasagatan bara ett par minuter från Centralstationen. Tjänsten innebär visst resande.

Du rapporterar till nordiska chefen för Sourcing/Inköp och blir en del av en nordisk organisation.

Kvalifikationer och erfarenhet

Personen vi söker skall ha en svensk juristexamen med goda betyg och minst fem års relevant erfarenhet av likande arbetsuppgifter, gärna från den finansiella sektorn. Centralt är gedigen erfarenhet av avtal vad gäller förhandling, inköp, leverantörsstyrning och leverantörsuppföljning. Har du dessutom någon kunskap om för branschen relevanta regelverk ur ett compliance-hänseende så är det ytterligare meriterande. Som person är du strukturerad, effektiv och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i flera parallella processer med externa leverantörer och samarbetspartners och har en tydligt resultatorienterad profil.

Välkommen med din ansökan. I denna rekrytering samarbetar vi med LegalWorks. Har du frågor rörande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Lensmar-Friedman tfn 076-000 25 55, anna.lensmar-friedman@legalworks.se.

Ansök på cv@legalworks.se.

SPP är en del av Storebrand, tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPP har idag ca 450 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Inom SPP bryr vi oss om mer än aktuella arbetsuppgifter och personlig karriär. Som anställd i SPP får du också möjlighet att påverka världen i en mer hållbar riktning. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Som en del av den finansiella sektorn är SPP/Storebrand mån om att våra medarbetare har hög personlig integritet och ett etiskt förhållningssätt. Som en följd av detta kan det, med kandidatens samtycke, bli aktuellt med en bakgrundskontroll under anställningsprocessen.

Leave a Reply