Dataskyddsförordningen ur marknadsförarens perspektiv

Syfte
Syftet med kursen är att ge dig som är marknadsförare en grundläggande förståelse för den nya dataskyddsförordningen och vilka förändringar den kan medföra. Fokus ligger på praktiska frågor där vi går igenom typiska riskområden och tänkbara lösningar och förhållningssätt. Deltagarna kommer att få konkreta tips och kursledarna lämnar utrymme för frågor och viss individuell vägledning i pauserna.

Målgrupp
Kursen är utformad för dig som jobbar med marknadsföring, reklam och profilering. Kursen har ingen speciell inriktning på bransch eller typ av verksamhet.

Bakgrund

Under våren 2016 antog EU en integritetsskyddslagstiftning, dataskyddsförordningen, som förväntas ha stor betydelse för företag och organisationer. Den innehåller en tvåårig övergångstid, vilket innebär att de nya reglerna ska följas i maj 2018. Det är en mycket kort tid för anpassning, om man inte redan ligger långt framme med sitt dataskyddsarbete. Exempelvis kommer det att ställas större krav på konsekvensanalyser, dokumentation, ledning och styrning, rutinbeskrivningar, tydligare informationsinsatser m.m. Dessutom införs en straffskala som kan innebära mycket stora sanktionsavgifter för den som inte följer lagen.

För marknadsföraren kommer kraven på hur man samlar in informationen om de individer man vill kommunicera med att öka. Vad ger mig rätt att använda informationen och hur säkerställer vi det? Dessutom ställs det större krav hur vi kommer att kommunicera med individen. Får vi använda oss av e-post, profilering och OBA? Vad säger den nya ePrivacy-förordningen och hur påverkar det användningen av cookies?  

Dessa aspekter och flera andra kommer att belysas under kursen. 

Föreläsare och kursledare

Föreläsare och kursledare är juristerna Lotta Kavtaradze och Axel Tandberg.

Lotta är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2007 och driver företaget Privacyline AB (tidigare PUL-Akademin). Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på Datainspektionen och som bolagsjurist och personuppgiftsombud på ett av Sveriges största företag i sex år. Hon har varit en flitigt anlitad föreläsare inom dataskyddsområdet i mer än 20 års tid. Hennes kombination av erfarenheter från Datainspektionen och den praktiska verkligheten som bolagsjurist, konsult och personuppgiftsombud har gjort hennes föreläsningar mycket uppskattade.

Axel är en av Sveriges ledande experter på personuppgifts- och dataskyddsfrågor i ett marknadsperspektiv. Axel har varit verksam inom dataskydd och marknadsrätt sedan 2000, först som lobbyist i Bryssel och därefter förbundsjurist för SWEDMA, svensk datadriven marknadsförings bransch- och intresseorganisation. Axel är en omtyckt föreläsare i ämnet marknadsrättsliga aspekter vid användning av en kunddatabas.

Axel Tandberg
Senior Legal Advisor
Lotta Kavtaradze
Senior Legal Advisor

Kursavgift

Kursavgift för deltagande är 6 875 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. Early bird rabatt: anmäler du dig senast den 24 september får du 500:- i rabatt.

Tid och plats

Kursen ges den 21 november 2017 hos LegalWorks på Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm (mitt emot centralen). Registrering och kaffe från 8.30. Kursen startar 9.00 Avslutning 16.00.

Arrangör

LegalWorks hjälper företag med affärsjuridska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 20 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister, t ex inom branscher som IT/ Telekom och Life Sciences. Vi hjälper våra kunder inom dataskyddsfrågor, offentliga upphandlingar och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. Se mer på legalworks.se.

Anmälan

Sista dagen för anmälan är den 13 november 2017. Du anmäler dig här på sidan (längst upp till höger).

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. LegalWorks förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens allvarliga förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen

Administrativa frågor: emma.liljasjodin@legalworks.se

Kursinnehåll: axel.tandberg@legalworks.se

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Box 160, 101 23. Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

*Obligatoriska fält