News and blog posts

1
Feb

Har HR koll på personuppgifterna? Nya regler på väg!

Det kommer nya och tuffare regler för hur man får hantera personuppgifter, vilket kommer få stor betydelse för HR-funktionerna i Europa. De är redan beslutade i EU och träder i kraft i Sverige under 2018. Här är tre anledningar till varför detta är viktigt för dig som jobbar med HR-frågor.

  1. Mycket höga administrativa avgifter väntar den organisation som inte kan visa att man följer lagstiftningen. 20 miljoner euro eller 4 % av koncernens globala omsättning, är avgifter som varje organisation vill undvika.
  2. Det kommer att ställas mycket högre krav på transparens. Ni måste på ett tydligt och begripligt sätt informera personalen om hur och varför arbetsgivaren behandlar deras personuppgifter. Vad kommer facket att säga om ni inte klarar av en sådan sak, som är så enkel att kontrollera?
  3. Skada på varumärket och att ni inte anses vara en lika attraktiv arbetsgivare längre kan bli en följd av klagomål, kritik från Datainspektionen och negativ press. Många anser att detta är ännu värre än de ekonomiska sanktionerna.

Skjut inte upp denna fråga för länge. Att tillsammans med andra berörda funktioner förändra system och organisationer tar tid. Vill du veta mer om detta  så erbjuder vi ett seminarium om dataskyddsförordningen ur ett HR perspektiv den 19 maj i Stockholm. Mer information här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: