News and blog posts

5
Dec

Dataskydd i praktiken

När LegalWorks under hösten 2016 gjorde en undersökning bland chefsjuristerna på 60 företag i Norden visade det sig att i princip alla ansåg att dataskyddsfrågorna kommer att få allt större betydelse, men det var ganska många som inte kommit igång med anpassningen till dataskyddsförordningen. En tredjedel av företagen hade inte ens fått en personuppgiftspolicy på plats.

”De nya reglerna ska följas i maj 2018 och det är därför hög tid att börja engagera sig i frågan. Det kan verka som lång tid, men eftersom det kan bli fråga om förändringar i företagens datasystem är det viktigt att börja nu.” säger Axel Tandberg, dataskyddsexpert och föreläsare hos LegalWorks.

Ett första steg mot anpassningen är att börja utbilda berörda befattningshavare.

”Vi vill betona det praktiska anpassningsarbetet”, säger Lotta Kavtaradze, en av LegalWorks föreläsare inom dataskyddsområdet och med bakgrund från Datainspektionen och som bolagsjurist och personuppgiftsombud i större organisationer. ”Och då är det en stor fördel att som föreläsare jobbat praktiskt med personuppgiftsfrågor.”

Personuppgiftsfrågorna berör många olika funktioner inom organisationerna, såsom juristavdelningen, HR, IT och marknad. Under våren 2017 kommer LegalWorks att hålla kurser med olika inriktningar  för att kunna hantera dessa gruppers specifika frågeställningar ur ett praktiskt perspektiv.

Dataskyddsförordningen ur ett HR perspektiv – 16 februari – läs mer här

Dataskyddsförordningen – så påverkas IT-avdelningen – 9 mars – läs mer här

Dataskyddsförordningen – den interna juristens perspektiv – 6 april – läs mer här

Dataskyddsförordningen för marknadsförare – 11 maj – läs mer här

För frågor går det bra att kontakta LegalWorks på info@legalworks.se.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.