DP Academy

Ny kursomgång i vår! På grund av stor efterfrågan kör vi en till omgång innan sommaren. Start för kursen är 30 april, sista kurstillfället är 20 juni. Skicka intresseanmälan till info@dpacademy.se

Dataskyddsombudet i praktiken

En gedigen utbildning för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen (DSF) som ersätter personuppgiftslagen i maj 2018.

Utbildningen fokuserar på dataskyddsombudets roll enligt den nya lagstiftningen och dess verksamhet i praktiken. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer ägna stor del av tiden åt praktiska aspekter kring arbetssätt, organisation och informationssäkerhet. Efter fullgjord kurs är du redo att implementera ett dataskyddsprogram i din organisation.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.

Omfattning 

Utbildningen består av sex heldagar. 1,5 av dagarna delas gruppen upp i privat eller offentlig sektor, enligt val du gör vid anmälan. Detta för att ge dig så relevant och praktiskt tillämpbart innehåll som möjligt. Har du möjlighet är du dock välkommen att delta vid samtliga tillfällen.

Vi kommer att ha relativt små grupper för att ge utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera dina frågeställningar.

Kursinnehåll och datum

30 april – Daniel Westman, Grundläggande dataskyddsjuridik
4 maj – Lotta Kavtaradze, Fortsättning dataskyddsjuridik. Filip Johnssén, Step out of your comfort zone.
18 maj – Rose-Mharie Åhlfeldt, Fredrik Linde, Filip Johnssén, Informationssäkerhet och IT-säkerhet Live DPIA.
25 maj – Caroline Olstedt Carlström, Maria Holmström Mellberg, Rollen som dataskyddsombud och Dataskyddsprogrammet.
29 maj – Christer Hjert, Lotta Kavtaradze, Dataskyddsorganisationen Rollen som dataskyddsombud. Offentlighet och sekretess kontra dataskydd.
11 juni – Lotta Kavtaradze, Axel Tandberg, Dataskydd inom HR, Dataskydd inom, marknadsföring, Dataskydd inom offentlig sektor.
20 juni – Maria Holmström, Karl-Fredrik Björklund, Axel Tandberg, Kravställning i outsourcing och upphandlingar, Biträdesavtal, Incidenthantering, Hantera tillsynsärenden.

Samtliga tillfällen är 9.30-16.30
Avslutningsmingel 17.00-19.00

Var?

Kursen ges hos LegalWorks på Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm (mitt emot Centralen).

Föreläsare:

Lotta Kavtaradze, föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor

Karl-Fredrik Björklund, advokat, vice ordförande Forum för Dataskydd

Daniel Westman, oberoende rådgivare i IT-rättsliga frågor och forskare i rättsinformatik

Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

Axel Tandberg, föreläsare samt konsult i marknadsrätt och dataskyddsfrågor

Caroline Olstedt Carlström, Vice President Privacy Klarna bank, partner Lindahl, ordförande Forum för dataskydd

Fredrik Linde, informationssäkerhetsexpert

Maria Holmström Mellberg, Nordea Group Driver Privacy

Filip Johnssén, Senior Legal Counsel Privacy, Klarna bank

Christer Hjert, VD Kommunakuten AB

Martin Brinnen, konsult inom dataskyddsfrågor

Kursavgift

39 975 kr. Samtliga priser är exklusive moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Early bird: 1000 i rabatt vid bokning senast 10 januari 2018

Medlemmar i Forum för Dataskydd får 5 % i rabatt. För att få medlemsrabatt kan du bli medlem i Forum för Dataskydd genom att anmäla dig på www.dpforum.se. Avgiften för 12-månaders medlemskap är för närvarande 1445 kr.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 12 februari 2018.  Det finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig genom att fylla i och skicka in formuläret på denna sida.

Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe.

Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

För frågor

info@dpacademy.se

Arrangörer

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter som vänder sig till dataskyddsombud. Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida “best practices” på området. Vidare arrangerar Forumet seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. www.dpforum.se.

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör och hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 25 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister inom olika branscher. Vi hjälper företag inom data protection, upphandling och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. www.legalworks.se

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och tas sedan bort enligt Datainspektionens praxis.

Anmäl dig här

Medlem i 'Forum för dataskydd'?

Jag vill fokusera på den offentliga sektorn

Jag vill fokusera på den privata sektorn


*Obligatoriska fält