DP Academy

Dataskyddsombudet i praktiken

DP Academy är inne på sin femte omgång till hösten. Hittills har ett hundratal deltagare som antingen ska bli dataskyddsombud eller redan är det och vill utveckla sig i rollen, genomgått kursen. Kursen passar också andra personer som arbetar med dataskyddsfrågor såsom konsulter, advokater, bolagsjurister, IT- och informationssäkerhetspersoner, förvaltningsjurister m.fl. Vi fokuserar på rollen som dataskyddsombud, hur man kan lägga upp arbetet, arbeta med rådgivning, revisioner och rapporter, förhållandet till uppdragsgivare och de som behöver rådgivning. Under dagarna med dataskyddsjuridik och informationssäkerhet som tema diskuteras praktiska frågeställningar. Deltagarna har stora möjligheter att diskutera sina speciella frågeställningar med lärarna under de olika kursdagarna. Samtliga lärare har mycket lång erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor. Kursen avslutas med ett skriftligt test och alla deltagare får diplom för genomgången kurs.  

Kursen ges i centrala Stockholm, lokaler meddelas senare. Vid samtliga tillfällen pågår kursen kl. 9.30 – 16.30.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.

Kursinnehåll och datum

Tisdag 25 september
 • Presentation av kursen och lärarna.
 • Utgångspunkten för dataskyddsombudets arbete: sätt dig in i verksamhetens förutsättningar. Planera arbetet utifrån ett riskbaserat och strukturerat arbetssätt, som sedan kommer att vara den genomgående röda tråden för arbetet och under kursen.
 • Inventering/registerförteckning/dokumentation.
 • Rollen som DPO: bl.a. förhållandet till uppdragsgivaren, ställning och ansvar, arbetsuppgifter (uppdelat i offentlig respektive privat sektor).
Onsdag 10 oktober
 • Grundläggande dataskyddsjuridik: en övergripande genomgång av GDPR och svensk dataskyddslagstiftning med fokus bl.a. på grundläggande begrepp och dataskyddsprinciper.
Måndag 22 oktober
 • Privacy by design/default: bl.a. kravställning i upphandling och tjänsteutveckling.
 • Biträdesavtal: när behövs det och hur bör det utformas.
 • Outsourcing, molntjänster, tredjelandsproblematiken.
Onsdag 7 november
 • Strukturerat informationssäkerhetsarbete: vad bör du veta och förstå som dataskyddsombud.
 • Riskhantering och riskanalys: praktiskt exempel.
Tisdag 20 november
 • Dataskyddsprogrammet: hur man konkret kan lägga upp dataskyddsarbetet. Vi berör både offentlig och privat sektor, stora och små organisationer.
 • Accountability: hur man visar att man har kontroll och att man följer lagstiftningen.
 • Ledarskap, att driva stora projekt.
Tisdag 4 december
 • Kund, marknadsföring och sociala medier: fördjupning i juridik och praktik.
 • HR-frågor: fördjupning i juridik och praktik.
Tisdag 18 december
 • Incidenter och tillsynsaktiviteter/inspektion inkl. praktisk övning: ”Datainspektionen kommer!”
 • Skriftligt test med diplomering.
 • Mingel med dataskyddskolleger 17.00-ca. 19.00.

Samtliga tillfällen är 9.30-16.30
Avslutningsmingel 17.00-19.00

Föreläsare:

Lotta Kavtaradze
Föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor, delägare i PrivacyWorks Nordic AB. Tidigare ansvarig för dataskyddsarbetet i PostNord-koncernen.

Maria Holmström Mellberg
Grundare & Juridisk rådgivare, Mellberg Advisory AB och vice ordförande i Forum för dataskydd. Tidigare ansvarig för dataskyddsarbetet i Nordea-koncernen.

Daniel Westman
Oberoende rådgivare i IT-rättsliga frågor och forskare i rättsinformatik.

Caroline Olstedt Carlström
Advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl, rådgivare i dataskyddsfrågor, ordförande Forum för dataskydd. Externt dataskyddsombud för flera organisationer.

Christer Hjert
Kommunjurist, föreläsare och rådgivare i dataskyddsfrågor inom offentlig sektor, ägare till Kommunakuten AB.

Karl-Fredrik Björklund
Advokat och partner i Advokatfirman Carler, rådgivare i dataskyddsfrågor, vice ordförande Forum för Dataskydd. Externt dataskyddsombud för flera organisationer.

Martin Brinnen
Föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor, Advokatfirman Kahn Pedersen.

Axel Tandberg
Föreläsare och konsult i marknadsrätt och dataskyddsfrågor, delägare i PrivacyWorks Nordic AB.

Kursavgift

39 975 kr. Samtliga priser är exklusive moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Medlemmar i Forum för Dataskydd får 5 % i rabatt. För att få medlemsrabatt kan du bli medlem i Forum för Dataskydd genom att anmäla dig på www.dpforum.se. Avgiften för 12-månaders medlemskap är för närvarande 1445 kr.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 10 september 2018.  Det finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig genom att fylla i och skicka in formuläret på denna sida.

Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe.

Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

För frågor

info@dpacademy.se

Arrangörer

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter som vänder sig till dataskyddsombud. Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida “best practices” på området. Vidare arrangerar Forumet seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. www.dpforum.se.

PrivacyWorks Nordic AB drivs av ett antal dataskyddsexperter med mycket lång erfarenhet av dataskyddsfrågor, och hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med rådgivning, utbildning och lösningar inom dataskyddsområdet och GDPR. PrivacyWorks är ett dotterbolag till LegalWorks Nordic AB.

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och tas sedan bort enligt Datainspektionens praxis.

Anmäl dig här

Medlem i 'Forum för dataskydd'?

Jag vill fokusera på den offentliga sektorn

Jag vill fokusera på den privata sektorn


*Obligatoriska fält