News and blog posts

19
Feb

Deal or no deal? Hur förbereder man sig för Brexit?

Bara lite drygt en månad kvar till det planerade Brexit-datumet och ännu finns inget avtal på plats. Det innebär att risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal, en så kallad hård Brexit, blir större och större för varje dag. När vi på LegalWorks anordnade ett Brexit-seminarium tillsammans med Kommerskollegium och Business Sweden i slutet av januari samlade vi på oss en hel del bra tips som vi delar med oss av.

Självklart efterfrågar företagen förutsägbarhet, oavsett om det blir ett avtal eller inte. Vad som går att förutse redan nu är att Storbritannien kommer att lämna tullunionen och det gemensamma tullområdet som EU:s medlemsstater ingår i, och detta kommer att ske alldeles oavsett om Brexit inträffar med eller utan ett utträdesavtal. Därför finns det ett antal konkreta åtgärder som företag som handlar med Storbritannien kan göra för att vara bättre förberedda inför den 29 mars och för framtiden.

Många större företag har planerat för Brexit, men det gäller dessvärre inte för en stor del små och medelstora företag, eftersom man saknar resurserna för det. Hur ska man då ta sig an projektet? Vår rekommendation är att man börjar med en enkel analys  av om och hur företaget påverkas av Brexit. Några frågor som ni bör ställa er i denna analys är följande:

 • Används era produkter eller tjänster av kunder i Storbritannien?
 • Köper ni eller era leverantörer viktiga varor eller tjänster i Storbritannien?
 • Har ni personal eller konsulter i Storbritannien, permanent eller temporärt?
 • Skickar ni data till Storbritannien? Om ja, ingår personuppgifter i datan?

Om du svarar ja på någon av dessa frågor bör du ta fram en beredskapsplan för en hård Brexit och vidta åtgärder för att mildra effekterna av den osäkerhet som kommer att råda i slutet av mars.

Varuflöden till och från Storbritannien

 1. Ta kontakt med de transportörer/speditörer/logistikföretag som hanterar varuflöden till och från Storbritannien. Finns det en beredskap hos dem för att hantera varuflöden och den ökade administration som kommer att inträffa efter Brexit. Är de beredda på att hantera konsekvenserna av en hård Brexit den 29 mars?
 2. För fortsatt import och export till/från Storbritannien måste ni ansöka om ett så kallat Economic Operator Registration and Identification-nummer. Detta unika registreringsnummer kan ni ansöka om hos Tullverket och ska användas vid tullrelaterad verksamhet inom EU.
 3. Bestäm om ni ska hantera tulladministration själv eller om ni ska anlita en s k customs agent.
 4. Behöver ni bygga lager inom eller utanför Storbritannien för att minimera effekten av de första veckorna av kaos? Räkna med ökade handläggningstider och förvirring de första veckorna eftersom det inte är bara Storbritanniens gränskontroll som påverkas, även övriga medlemsstaters tull- och gränskontroll måste ha utökade resurser för att kontrollera import från Storbritannien.
 5. Kontrollera din leverantörskedja. Det räcker inte bara att ni i första ledet är förberedda i form av kunskap och resurser om det andra eller tredje ledet inte alls är det.
 6. Analysera hur priserna kommer påverkas av Brexit. En aspekt som påverkar prissättningen är att WTO-reglerna kommer att börja gälla för handel mellan Storbritannien och Sverige, dvs tulltariffer införs och tulladministration behöver hanteras. Se därför över era leveransvillkor i inköps- och försäljningsavtal (Incoterms) – det är dessa villkor som bestämmer vem ska ansvara för införtullning och tullar mellan köparen och säljare. Leveransvillkoret DDP innebär att säljaren ansvarar för tull och importadministration, men de flesta andra leveransvillkor såsom Ex Works, FOB, CIF och CIP innebär motsatsen. Säljer man varor på leveransvillkoret DDP till kunder i Storbritannien får man alltså ta hela risken själv. Man kan även fundera på om att införa en s k Brexit-klausul i leveransavtalen som ger parterna en modell för att hantera ökade kostnader som uppstår till följd av Brexit.
 7. Se över dina moms-rutiner för handeln med Storbritannien. Huvudregeln är att försäljning sker utan moms mellan Sverige och ett icke-EU-land.

Personal

 1. Det är lämpligt att minimera resandet till och från Storbritannien runt Brexit-datumet 29 mars eftersom det finns risk för köer på flygplatser och andra gränspassager.
 2. Har du personal som utför service eller installationer alternativt utsända till Storbritannien behöver ni ha koll på hur den fria rörligheten för personer påverkas. Detta gäller även för brittiska medborgare som är utsända till Sverige. Kolla upp reglerna om arbetstillstånd och eventuella krav på visum.

Överföring av data

 1. En hård Brexit innebär att Storbritannien blir ett s k tredje land ur ett dataskyddsperspektiv. Det påverkar hur du får föra ut persondata från Sverige till Storbritannien. Läs mer här.

Den fortsatta exit-processen är svår att förutse. Den politiska komplexiteten på båda sidor av förhandlingsbordet gör situationen svåranalyserad. Dessutom är Storbritannien det första landet någonsin som lämnar den europeiska unionen. LegalWorks rekommendation är därför att förbereda sig för det värsta tänkbara scenariot, dvs. att Storbritannien kraschar ut ur EU den 29 mars utan ett utträdesavtal. Oavsett utgång utgör ovanstående steg bra förberedelser för er verksamhet även i det fall ett utträdesavtal kommer på plats.

För att hålla dig uppdaterad om händelseutvecklingen och få information om konsekvenserna av Brexit kan vi tipsa om följande webbsidor:

Kommerskollegium
Business Sweden

Har du några frågor får du gärna kontakta Emma Lilja Sjödin på emma.liljasjodin@legalworks.se eller Ulf Lindén på ulf.linden@legalworks.se.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.