Den nya Dataskyddsförordningen – vad innebär det för IT-avdelningen?

Heldagskurs om den nya dataskyddsförordningen – Vad innebär det för IT-avdelningen?

Anmäl dig senast 1 november

Syfte
Syftet med kursen är att ge dig som arbetar med IT eller informationssäkerhet en grundläggande förståelse för den nya dataskyddsförordningen och vilka förändringar den kan medföra inom centrala områden för IT-verksamheter på företag. Fokus ligger på praktiska frågor där vi går igenom typiska riskområden och tänkbara lösningar och förhållningssätt. Deltagarna kommer att få konkreta tips och kursledarna lämnar utrymme för frågor och viss individuell vägledning i pauserna.

Målgrupp
Kursen är utformad för dig som jobbar som IT-chef, chef för drift och förvaltning och IT-projektledare, informations- eller IT-säkerhetschef eller ansvarig. Kursen passar också dig som som jobbar som IT-konsult eller leverantör inom IT.

Bakgrund
Under våren 2016 antog EU en integritetsskyddslagstiftning, dataskyddsförordningen, som förväntas ha stor betydelse för företag och organisationer. Den innehåller en tvåårig övergångstid, vilket innebär att de nya reglerna ska följas i maj 2018. Det är en mycket kort tid för anpassning, om man inte redan ligger långt framme med sitt dataskyddsarbete. Exempelvis kommer det att ställas större krav på konsekvensanalyser, dokumentation, ledning och styrning, rutinbeskrivningar, tydligare informationsinsatser samt konkreta tekniska åtgärder i de system (befintliga och nya) som behandlar känsliga uppgifter. Dessutom införs en straffskala som kan innebära mycket stora sanktionsavgifter för den som inte följer lagen.

Den som är ansvarig för IT-verksamheten har en viktig roll i dataskyddsarbetet och kommer sannolikt vara den som är bäst lämpad att bedöma om företagets arbetssätt och IT-system följer lagens norm. Samtidigt kan IT-funktionen inte själv ta allt ansvar för implementering utan måste arbeta tillsammans med andra nyckelfunktioner, t.ex. jurister och personuppgiftsombud för att definiera lagens norm i verksamheten, samt med informationsägare inom HR, Marknad och Säkerhet.

Under en heldag går vi igenom de nya reglerna och vad företagen måste göra för att ställa om för att möta de nya kraven. De allra flesta organisationer har mycket att göra på mycket kort tid. Har ni inte redan börjat ert förändringsarbete, anpassning och systemöversyn, så är det dags nu.

Innehåll
Kursen är uppbyggd på följande sätt:

 1. Block 1: Inledande genomgång av GDPR – dataskyddsförordningen
  • Grundläggande regler om personuppgiftsbehandling
  • Nyheter och huvudprinciper i den nya dataskyddsförordningen
 2. Block 2: Hur påverkas företaget av de nya lagkraven
  • IT-organisationen 
  • Administrativa rutiner 
  • IT-säkerhet 
  • Fysiska skyddet 
 3. Block 3: Privacy by design
  • Vad menas med Privacy by design
  • Krav på befintliga system
  • Privacy by design i samband med utvecklingsprojekt

Föreläsare och kursledare
Föreläsare och kursledare är jurist Axel Tandberg samt Fredrik Linde och Fredrik Erling.

Axel är en av Sveriges ledande experter på personuppgifts- och dataskyddsfrågor. Axel har varit verksam inom dataskydd och marknadsrätt sedan 2000, först som lobbyist i Bryssel och därefter förbundsjurist för SWEDMA, svensk datadriven marknadsförings bransch- och intresseorganisation. Axel är en omtyckt föreläsare i ämnet och arbetar med personuppgiftsfrågor med IT-företag och inom andra branscher.

Fredrik och Fredrik arbetar på C2Solutions AB och har vardera mer än 20 års erfarenhet av arbete inom verksamheter med höga krav på säkerhet i allmänhet och dataskyddsfrågor i synnerhet. De har gedigna bakgrunder från ledning, styrning och utveckling av system för säkrad informationshantering samt erfarenheter av krav för organisatorisk, teknisk, administrativ och fysisk säkerhet. 

Axel Tandberg
Senior Legal Advisor
Fredrik Linde
Senior Information Security Consultant

Kursavgift

Kursavgift för deltagande är 6 875 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. Early bird rabatt: anmäler du dig senast den september får du 500:- i rabatt.

Tid och plats

Kursen ges den 6 november 2017 hos LegalWorks på Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm (mitt emot centralen). Registrering och kaffe från 8.30. Kursen startar 9.00 Avslutning 16.00.

Arrangör

LegalWorks hjälper företag med affärsjuridska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 20 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister, t ex inom branscher som IT/ Telekom och Life Sciences. Vi hjälper våra kunder inom dataskyddsfrågor, offentliga upphandlingar och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. Se mer på legalworks.se.

Anmälan

Sista dagen för anmälan är den 1 november 2017. Du anmäler dig här på sidan (längst upp till höger).

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. LegalWorks förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av kursledarens allvarliga förhinder eller bristande antal anmälda.

Information om utbildningen

Administrativa frågor: emma.liljasjodin@legalworks.se

Kursinnehåll: axel.tandberg@legalworks.se

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Box 160, 101 23. Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

Anmäl dig här!

*Obligatoriska fält