News and blog posts

27
Dec

DP Academy – för dig som är personuppgiftsombud

DP Academy är ett utbildingsprogram för dig som arbetar som personuppgiftsombud. Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.

Under våren 2017 startar vår första längre kurs Dataskyddsombudet i praktiken. Utbildningen fokuserar på dataskyddsombudets roll enligt den nya lagstiftningen och dess verksamhet i praktiken. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer ägna stor del av tiden åt praktiska aspekter kring arbetssätt, organisation och informationssäkerhet.

Utbildningen består av fem grundmoduler som genomförs under 4 heldagar under våren 2017 och omfattar:

  • Rollen som dataskyddsombud
  • Dataskyddsprogrammet
  • Ledarskap
  • Informationssäkerhet
  • Dataskyddsarbetet i praktiken

Dessutom finns det möjlighet att komplettera med en heldagskurs i dataskyddsjuridik samt en specialiseringsdag inom områdena HR, offentlig verksamhet, IT-utveckling/upphandling och marknadsföring.

Vi kommer att ha relativt små grupper för att ge utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera dina frågeställningar.

Genom kursen får du en unik möjlighet att bygga upp ett nätverk med andra ombud och med Sveriges mest välrenommerade experter inom området.

Läs mer här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.