GDPR – Förstudie för GDPR-projektet

Förstudie för GDPR-projektet

Innan GAP-analysen påbörjas föreslår vi att man genomför en förstudie med syfte att identifiera viktiga system och riskområden. På basis av förstudien kan sedan GAP-analysen inriktning och omfattning bestämmas. Det är sällan lämpligt att göra en genomgång av organisationens samtliga system på en gång. Med förstudien kan en första prioritering göras.

En modell är att slå ihop utbildning för företagsledning och förstudien till ett paket med en workshop som vi hjälper er att genomföra. Vid workshopen utbildas nyckelpersoner samtidigt som vi har en diskussion om prioriteringar och riskområden. Efter workshopen kan vi ta fram en rapport som beslutsunderlag för GAP-analysen. En sådan övning tar normalt ca 10-12 timmar att genomföra.

Kontakta våra rådgivare eller maila oss på info@legalworks.se om du vill veta mer.

Tillbaka till GDPR.

 

MEET OUR TEAM

Lotta Kavtaradze
Senior Legal Advisor

One of Swedens leading privacy experts with long experience from both the public and the private sector. Certified Information Privacy Professional – CIPP/E

+46 733 501 500

Axel Tandberg
Senior Legal Advisor

Axel is a privacy and marketing law specialist with background in SWEDMA and FEDMA.

+46 702 233 010

Fredrik Linde
Information Security Advisor

Fredrik is an experienced security specialist focusing on strategic and operational information security.

+46 703 744 852

Ulf Lindén
Founder and COO

25 years experience from lawfirms and large global companies in the life science industry. One of the founders.

+46 761 11 17 30

Emma Lilja Sjödin
Legal Counsel

Emma is a data privacy specialist, Before joining us she worked for a major consulting firm and a large industrial company.

+46 72 300 21 68

RELATED NEWS AND BLOG