GDPR – GAP-analys

GAP-analys

En viktig framgångsfaktor för ett GDPR-anpassningsprojekt är en grundlig nulägesanalys. Målet med nulägesanalysen är att kartlägga hur ni behandlar personuppgifter och fastställa hur ni uppfyller de legala kraven enligt GDPR. Nulägesanalysen omfattar tre aspekter:

  • System: Hur behandlas personuppgifter i IT-systemen? Vilken behandling gör underleverantörer?
  • Governance: Vilka policies och processer finns på plats? Vilken organisation finns att hantera frågorna?
  • IT-säkerhet: Vilket åtkomstskydd finns i de aktuella IT-systemen?

Genomgång av organisationens personuppgiftsbehandlingar och system görs normalt med hjälp av ett systemstöd. Denna genomgång kan göras av våra konsulter, men gärna tillsammans med era medarbetare. Vi kan även utbilda era medarbetare att genomföra kartläggningen under vårt överinseende och vår kvalitetsgranskning. Efter genomgången kan vi identifiera vilka områden som bör förbättras och vilka åtgärder som bör prioriteras. Denna delen av uppdraget avslutas med att vi levererar en rapport över de observationer vi gjort och med rekommendationer för nästa steg.

Kontakta våra rådgivare eller maila oss på info@legalworks.se om du vill veta mer.

TIllbaka till GDPR.

MEET OUR TEAM

Lotta Kavtaradze
Senior Legal Advisor

One of Swedens leading privacy experts with long experience from both the public and the private sector. Certified Information Privacy Professional – CIPP/E

+46 733 501 500

Axel Tandberg
Senior Legal Advisor

Axel is a privacy and marketing law specialist with background in SWEDMA and FEDMA.

+46 702 233 010

Fredrik Linde
Information Security Advisor

Fredrik is an experienced security specialist focusing on strategic and operational information security.

+46 703 744 852

Ulf Lindén
Founder and COO

25 years experience from lawfirms and large global companies in the life science industry. One of the founders.

+46 761 11 17 30

Emma Lilja Sjödin
Legal Counsel

Emma is a data privacy specialist, Before joining us she worked for a major consulting firm and a large industrial company.

+46 72 300 21 68

RELATED NEWS AND BLOG