GDPR – Handlingsplanen – vägen mot målet

Handlingsplanen – vägen mot målet

Med en övergripande handlingsplan samlas organisationen runt projektets mål och planering och resurssättning underlättas. Handlingsplanen bygger på de observationer som gjorts under GAP-analysen och definierar de mål, åtgärder, prioriteringar, resurser och organisation som sedan ligger till grund för utförande-fasen.

Normalt sett blir det fråga om ett flertal förbättringsprojekt som behöver bedrivas parallellt. Några av de områden som normalt är aktuella är:

  • Dokumentera processer och rutiner för hantering av personuppgifter
  • Genomför juridiska analyser om behandlingarnas laglighet
  • Upprätta en dataskyddsorganisation
  • Skapa policies och interna regelverk
  • Analys och uppföljning av IT-säkerhetsfrågor, såsom kryptering, loggar, accesshantering, autentisering
  • Översyn av relationer med IT-leverantörer
  • Utbildningsinsatser för att öka kunskapsnivån i hela organisationen

Vi hjälper er att ta fram en handlingsplan och kan vara ert stöd under förbättringsprojekten.

Kontakta våra rådgivare eller maila oss på info@legalworks.se om du vill veta mer.

Tillbaka till GDPR.

 

MEET OUR TEAM

Lotta Kavtaradze
Senior Legal Advisor

One of Swedens leading privacy experts with long experience from both the public and the private sector. Certified Information Privacy Professional – CIPP/E

+46 733 501 500

Axel Tandberg
Senior Legal Advisor

Axel is a privacy and marketing law specialist with background in SWEDMA and FEDMA.

+46 702 233 010

Fredrik Linde
Information Security Advisor

Fredrik is an experienced security specialist focusing on strategic and operational information security.

+46 703 744 852

Ulf Lindén
Founder and COO

25 years experience from lawfirms and large global companies in the life science industry. One of the founders.

+46 761 11 17 30

Emma Lilja Sjödin
Legal Counsel

Emma is a data privacy specialist, Before joining us she worked for a major consulting firm and a large industrial company.

+46 72 300 21 68

RELATED NEWS AND BLOG