News and blog posts

3
Mar

GDPR – slutet på digital marknadsföring?

Tiden tickar på och nu är det bara lite mer än ett år tills den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i EU. Förordningen är tillämplig på all hantering av personuppgifter som inte sker för privat bruk och kommer således ha stor påverkan på marknadsföringsområdet. Tiden när företag kunde gömma klausuler som ger rätt till din och din förstföddas information i all evinnerlighet kommer därmed till ett definitivt slut i maj 2018.

”Jag tror att den nya förordningen är bra för alla parter. Ingen vill lämna iväg mer information än nödvändigt till en utomstående och förhoppningsvis kan den nya förordningen hjälpa till att stärka förtroendet för direkt marknadsföring, där individens och företagens intressen är i balans” säger Emma Lilja Sjödin, jurist och projektledare för LegalWorks dataskyddsutbildningar.

Kravet på samtycke är strängare än vad det tidigare har varit. Utöver att samtycket ska vara tydligare krävs även att marknadsföraren kan visa att samtycke har getts. Ska man dra det till sin spets betyder det alltså att visitkort måste sparas under hela tiden som visitkortets ägares uppgifter behandlas, för att kunna visa på det outtalade samtycket. Kommer det verkligen bli så strängt regelverk?

”Nja. Det kommer dock inte längre vara möjligt att spara information om potentiella kunder för eventuella framtida behov och man får inte heller samla på sig mer information än nödvändigt” berättar Axel Tandberg, jurist och en av Sveriges ledande experter på personuppgiftsbehandling ur ett marknadsperspektiv. ”Det kan låta som ett hårt slag, men leder förhoppningsvis till att ni får högre andel i era register som faktiskt är intresserade, eftersom de flesta kommer att ha tagit ett aktivt val att inkluderas. Dessutom kommer individen förhoppningsvis känna sig tryggare med att lämna ut sina uppgifter eftersom skyddet för dem harmoniseras inom hela den inre marknaden.”

Framför allt gäller det att börja redan nu. ”Mer än ett år kan låta som lång tid, men efter den 25 maj 2018 finns ingen inkörningsperiod, då gäller det att vara compliant med den nya förordningen” betonar Lotta Kavtaradze, konsult och föreläsare inom dataskyddsområdet. ”Börja redan nu med att kartlägga er hantering av personuppgifter och utbilda personalen för att skapa en medvetenhet i organisationen.”

Om du vill lära dig mer om dataskyddsförordningen och speciellt om hur det påverkar marknadsföringsbranschen anordnar LegalWorks heldagsutbildningar under våren där du får möjlighet att lära av de bästa och diskutera med experter och kollegor. Mer info om dessa utbildningar kan du hitta här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.