News and blog posts

3
Feb

Hon ska ta juristbranschen in i gig-ekonomin

LegalWorks är ett nätverk av affärsjurister som erbjuder ett alternativ till traditionella hierarkier och 9-5-jobb. – Tiden då arbetstagare byter tid mot pengar är förbi, säger företagets tillträdande vd Anna Lensmar-Friedman.

Digitaliseringen, förändringstakten i näringslivet och ökningen av antalet regleringar att förhålla sig till har fått köpare av juridisk rådgivning att efterfråga mer flexibla lösningar.

– Vi ser en regulatorisk våg i alla sektorer. Behovet av rådgivning ökar, samtidigt som branschen blir allt mer nischad. Vi ser allt fler nya alternativ på marknaden.

Det säger Anna Lensmar-Friedman, som tillträder som vd för LegalWorks vid årsskiftet. Efter drygt tio år i ledande befattningar i branschen ska hon nu utveckla företaget till den ledande juridiska aktören i gig-ekonomin.

Vad skiljer er från den traditionella advokatbyrån?

– Vi är först och främst bolagsjurister. Man kommer inte till oss för en rättslig process eller en legal opinion. Vi bygger vår rådgivning på branschkunniga experter, huvudsakligen bolagsjurister med lång industribakgrund. Och vi jobbar gärna integrerat i långsiktiga uppdrag, säger Lensmar-Friedman.

– En annan skillnad är att vi erbjuder hjälp med kompetensförsörjning, förändringsprojekt och utbildning.

– Vi är inspirerade av den globala trenden med affärsjuridiska konsulter som jobbar mer digitaliserat och mer affärsnära, säger Ulf Lindén, som tillsammans med Leif Frykman grundat företaget.

Lindén beskriver organisationen som en plattform för affärsjurister som vill ha en friare tillvaro :

– Många har tröttnat på hierarkier och karriärsklättrande. De flesta av våra konsulter kommit till en punkt i livet då man önskar större frihet och mer självbestämmande. Samtidigt vill man jobba på en hög nivå med kvalificerade och utmanade arbetsuppgifter. Då passar vår modell väldigt bra och våra kunder får samtidigt tillgång till högoktanig kompetens.

Fredrik Svärd

Jurist och journalist, grundare av Legaltech.se