IT-avdelningen och juristerna behöver lära sig prata samma språk