IT-jurist till LegalWorks Advisory

IT-jurist till LegalWorks Advisory

LegalWorks är Sveriges snabbast växande aktör inom ”New Law”. Vi är här för att hjälpa våra kunder att lyckas genom att ta hand om affärsjuridiken. Vi förser dem med talang, kunskap och teknologi i en dynamisk era. Vi är en transformativ kraft i en konservativ bransch som är mogen för stora förändringar. Nu vill vi komplettera vår rådgivningsverksamhet Advisory med en driven IT-jurist, som gärna även har någon erfarenhet av dataskyddsfrågor.

Arbetsuppgifter

Hos LegalWorks Advisory arbetar vi med löpande affärsjuridisk rådgivning till våra kunder och arbetar tillsammans med LegalWorks konsulter som arbetar ute hos kunder på bolagsjuristuppdrag. En stor del av våra kunder återfinns inom IT-sektorn och därför söker vi dig som har erfarenhet från denna bransch. Hos LegalWorks Advisory kombinerar vi de gedigna rutinerna från advokatbyrå-världen med bolagsjuristens affärsorienterade approach. Vi jobbar ofta nära våra kunder i långsiktiga projekt. Du kommer dels att jobba i löpande ärenden, dels, om du så vill och som ett led i din utveckling, få möjlighet att prova rollen som bolagsjurist hos kund. Inledningsvis kommer fokus för den här tjänsten att ligga på olika typer av IT-relaterade avtal samt avtal inom dataskyddsområdet.

Profil

Vi söker dig som efter fullgjord juristexamen har arbetat ca tre år på advokatbyrå och/eller bolag med allmän affärsjuridik och IT-relaterade avtal, samt dessutom gärna har någon praktisk erfarenhet av dataskyddsfrågor. Hos oss på LegalWorks är teamet centralt. Vi är stenhårt dedikerade till varandras utveckling. Blir du en del av vårt team är vi 100 % dedikerade till att hjälpa dig uppfylla dina mål på kort och lång sikt. Vi söker därför dig som med driv och ambition både kan utföra din individuella uppgift och också se din roll och bidra till teamet som helhet. Skicka gärna ansökan med betyg till cv@legalworks.se. För mer information kontakta Anna Lensmar-Friedman på tfn 076-000 25 55 alternativt e-post alf@legalworks.se samt besök oss på www.legalworks.se

Anna Lensmar-Friedman
Ansvarig rekryterare