LegalWorks bidrar till en mer digitaliserad tillvaro för fotografer