News and blog posts

15
Mar

Rätt modell för expansion

Dags att expandera utomlands? Att gå in på en ny marknad skapar givetvis affärsmöjligheter men för även med sig nya frågeställningar och risker att fundera på.

Hur ska man agera för att hålla sig på en rimlig risknivå? Ska man sälja direkt och ska det i så fall ske via export från Sverige eller genom att etablera ett eget lokalt bolag? Eller är det bättre att anlita lokala agenter eller återförsäljare? Är joint ventures en bra modell för att dela vinster och risker med lokala partners? Vilka för- och nackdelar finns med olika modeller?

Därutöver måste man även analysera andra risker som är förknippade med de aktuella länderna. Hur hanterar man t ex korruptionsrisker – ska man ta seden dit man kommer? Hur säkerställer man att man följer lokala lagar och regler? Finns det ”kulturella risker” att ta hänsyn till?

Den 29e mars anordnar Sydsvenska Handelskammaren ett seminarium i Malmö med LegalWorks rutinerade affärsjurister Mikael Wahlgren och Fredrik Önnerfors, båda med mångårig erfarenhet av att arbeta med svenska exportföretag vid etableringar utomlands

Läs mer om seminariet här.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.