Sveriges Bolagsjuristers utbildningsprogram 2018

Sveriges Bolagsjuristers utbildningsprogram 2018

LegalWorks har blivit utvald att vara en av Sveriges Bolagsjuristers utbildningssponsorer 2018. Alla våra seminarier fokuserar på bolagsjuristens unika roll. Våra talare har lång erfarenhet som bolagsjurister. Seminarierna är exklusiva och kostnadsfria för medlemmar i Sveriges Bolagsjurister (Swedish Company Lawyers Association).  

6 mars – Legal Operations – digitaliseringsstrategi för juristavdelningen (Stockholm)

Undersökningar visar att digitaliseringen ses som en stor utmaning av många chefsjurister. Samtidigt har trycket att ”göra mer med mindre” ökat och alla andra funktioner på företaget kommit längre i digitaliseringen. Var ska man börja och vad ska man tänka på när man köper in och implementerar nya system i verksamheten.  Våra erfarna legal operations managers delar med sig av sina erfarenheter av att driva digitaliseringsprojekt.

Föreläsare: Leif Frykman and Anna Brunzell

Tid: 08:30-10:00 (frukost från 08:00)

Plats: Convendum, Vasagatan 16, 4 tr, Stockholm

15 mars – Bolagsjuristens karriär – så blir du effektiv och välmående på jobbet som bolagsjurist (Göteborg)

Psykologen Jens Näsström genomförde under 2017 en studie på effektivitet och välmående bland 1800 svenska jurister utifrån de specifika betingelser som gäller för rollen som jurist. Utifrån dessa resultat har LegalWorks tillsammans med Jens Näsström satt samman en metod som ger mentala strategier för ökad prestation och välbefinnande.

Föreläsare: Anna Lensmar Friedman

Tid: 08:30-10:00 (frukost från 08:00)

Plats: Kaserntorget 6, Göteborg (Legal)

21 mars – Bolagsjuristens karriär – så blir du effektiv och välmående på jobbet som bolagsjurist (Malmö)

Psykologen Jens Näsström genomförde under 2017 en studie på effektivitet och välmående bland 1800 svenska jurister utifrån de specifika betingelser som gäller för rollen som jurist. Utifrån dessa resultat har LegalWorks tillsammans med Jens Näsström satt samman en metod som ger mentala strategier för ökad prestation och välbefinnande.

Föreläsare: Anna Lensmar Friedman

Tid: 08:30-10:00 (frukost från 08:00)

Plats: Börshuset, Malmö

 

19 april – Bolagsjuristens karriär – så blir du effektiv och välmående på jobbet som bolagsjurist (Stockholm)

Psykologen Jens Näsström genomförde under 2017 en studie på effektivitet och välmående bland 1800 svenska jurister utifrån de specifika betingelser som gäller för rollen som jurist. Utifrån dessa resultat har LegalWorks tillsammans med Jens Näsström satt samman en metod som ger mentala strategier för ökad prestation och välbefinnande.

Föreläsare: Anna Lensmar Friedman och Jens Näsström

Tid: 08:30-10:00 (frukost från 08:00)

Plats: Convendum, Regeringsgatan 30, Stockholm

 

 14 maj – Bolagsjuristens roll – “leading change” (Stockholm)

Som bolagsjurist, får du ofta uppgiften att driva igenom nya policies och regler som organisationen inte alltid helt uppskattar. Vi har sett det inom compliance-området, och under de närmaste åren kommer det att vara fokus på anpassning till den nya dataskyddsförordningen. Våra erfarna bolagsjurister kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att leda förändring med dataskyddsområdet som exempel. Seminariet vänder sig till dig som kommer att arbeta med GDPR-anpassningen och andra förändringsprojekt.

Föreläsare: Leif Frykman och Lotta Kavtaradze

Tid: 08:30-10:00 (frukost från 08:00)

Plats: Convendum, Regeringsgatan 30, Stockholm

4 oktober – Legal Operations – digitaliseringsstrategi för juristavdelningen (Malmö)

Undersökningar visar att digitaliseringen ses som en stor utmaning av många chefsjurister. Samtidigt har trycket att ”göra mer med mindre” ökat och alla andra funktioner på företaget kommit längre i digitaliseringen. Var ska man börja och vad ska man tänka på när man köper in och implementerar nya system i verksamheten.  Våra erfarna legal operations managers delar med sig av sina erfarenheter av att driva digitaliseringsprojekt.

Föreläsare: Leif Frykman and Anna Lensmar-Friedman

Tid: 14:00 – 15:30

Plats: Börshuset, Malmö

7 november – Legal Operations – digitaliseringsstrategi för juristavdelningen (Göteborg)

Undersökningar visar att digitaliseringen ses som en stor utmaning av många chefsjurister. Samtidigt har trycket att ”göra mer med mindre” ökat och alla andra funktioner på företaget kommit längre i digitaliseringen. Var ska man börja och vad ska man tänka på när man köper in och implementerar nya system i verksamheten.  Våra erfarna legal operations managers delar med sig av sina erfarenheter av att driva digitaliseringsprojekt.

Föreläsare: Leif Frykman and Anna Brunzell

Tid: 08:30-10:00 (frukost från 08:00)

Plats: Convendum, Göteborg

Namn (obligatoriskt)

Företag/Organisation (obligatoriskt)

Email (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Jag vill gå på följande seminarium:
6 mars – Legal Operations (Stockholm)15 mars – Bolagsjuristens karriär (Göteborg)21 mars – Bolagsjuristens karriär (Malmö)19 april – Bolagsjuristens karriär (Stockholm)14 maj – Bolagsjuristens roll (Stockholm)4 oktober – Legal Operations (Malmö)7 november – Legal Operations (Göteborg)

Genom att registrera dig accepterar du villkoren i LegalWorks privacy notice