OptionsAutomaten

OptionsAutomatens program för kvalificerade personaloptioner

- En trygg och smart lösning för start-ups

OptionsAutomaten är en trygg och smart lösning för start-ups som vill ha ett incitamentsprogram på plats till en rimlig kostnad. Genom att standardisera en lösning som levereras i ett digitalt arbetsflöde kan vi erbjuda en snabb och kostnadseffektiv handläggning.

Varför kvalificerade personaloptioner? Den 1 januari 2018 infördes nya regler som påverkar beskattningen av personaloptioner.  Skattelättnaderna är riktade mot företag med max 50 anställda.  Det finns även en del andra kriterier som måste vara uppfyllda. Kortfattat gäller att du kan tilldela personaloptioner till anställda utan någon skattekostnad för de anställda eller bolaget. Det är först när aktierna i bolaget säljs med eventuell reavinst som beskattning sker.

Optionsprogrammet är framtaget av LegalWorks jurister och med biträde av Svalner när det gäller skattefrågor. Den digitala lösningen är utvecklad tillsammans med GreenCounsel.

Prova vårt självtest och få ett omedelbart svar om ditt företag kan delta i detta program.

Gör testet för OptionsAutomaten gratis här eller hör av dig till oss på 08-7290050 eller optionsautomaten@legalworks.se.

OptionsAutomaten was a very affordable and easy to use solution to quickly put in place an options agreement. Having the entire process on-line with digital signatures saved us time and effort and was appreciated by our employees, management team and Board.

Kristofer Cook, Carbiotix

ÅR 1

 • Optionsprogrammet beslutas av styrelsen med tids- och beloppsramar.
 • Styrelsen fastställer lösenpriset för en aktie.
 • Aktieägarnas godkännande inhämtas.
 • Optionsavtal utfärdas till befintliga anställda med 3 års intjänandetid.
 • Anställda behöver inte betala något i detta skede.

ÅR 2-3

 • Optionsavtal för ev nyanställda utfärdas inom ramen för programmet.
 • Att villkoren för kvalificerade personaloptioner är uppfyllda behöver kontrolleras innan nya optionsavtal utfärdas.

ÅR 4-

 • Efter 3 år från optionsavtalets ingående kan anställda påkalla konvertering.
 • Nyemission av aktier till anställda sker normalt en gång per år på årsstämman.
 • De anställda betalar lösenpriset för aktierna.
 • Beskattning sker först när aktier säljs.

Detta ingår i startpaketet:

 • All dokumentation som krävs för att utfärda optionsavtal.
 • E-signering av protokoll och dokument.
 • Utfärdande av optionsavtal år 1.
 • Rådgivning och support år 1.
 • Kostnad för ev bolagsspecifik skatterådgivningtillkommer.

Supportavtal år 2 och 3:

 • Rådgivning och support med optionsavtal.
 • Utfärdande av optionsavtal.
 • Stöd i samband med konvertering till aktier (beslutsförslag samt anmälan till bolagsverket).

Prissättning:

 • Startpaket år 1: 24 500 kronor, inkl 3 optionsavtal och därutöver 500 kronor per anställd. För optionsavtal som utfärdas i efterhand tillkommer en avgift på 2 000 kronor per avtal.
 • Skatterådgivningsmöte 2 500 kronor med Svalner.
 • Supportavtal enligt offert.

Steg 1

OptionsAutomaten samlar in information från er.

Steg 2

Vi har ett avstämningsmöte.

Steg 3

Du bokar ett skattemöte om du vill stämma av dina skattefrågor.

Steg 4

OptionsAutomaten genererar underlag för styrelsen.

Steg 5

OptionsAutomaten genererar underlag för aktieägarna.

Steg 6

OptionsAutomaten utfärdar optionsavtal för anställda.

Steg 7

Du får ett register över utfärdade optioner och vi tar ett avslutsmöte.

FRÅGOR FÖR STYRELSE OCH AKTIEÄGARE

 • Uppfyller företaget villkoren för kvalificerade personaloptioner?
 • Uppfyller de anställda kraven på arbetstid och lön?
 • Hur mycket utspädning är ni beredda på?
 • Hur ska lösenpriset sättas?
 • Vilka individer ska få tilldelning?
 • Passar en intjänandetid på 3 år ert företag?
 • Sista dag för konvertering (max 10 år)?
 • Stödjer alla aktieägarna programmet?

OptionsAutomaten är utvecklad i samarbete med GreenCounsel samt med biträde av Svalner i skattefrågor. Vid frågor, vänligen kontakta optionsautomaten@legalworks.se