News and blog posts

24
Aug

Allt kan bli bättre, men KPO-er är ändå bäst för startups

På sistone har det varit en del negativ mediabevakning om så kallade kvalificerade personaloptioner (KPO).  De nya reglerna, som lanserades den 1 januari 2018, syftar till att ge skattelättnader för personaloptioner i startups. Kritik har därefter framförts bl.a. i DI Digital och Breakit. Poängen är att regeringens reform har misslyckats och jag kan förstå att det kan vara lockade att skriva ur det perspektivet. Men mycket är dessvärre inkorrekt i dessa artiklar.

För det första framstår det som om Skatteverket på något sätt underkänt att använda KPOer. Det är helt felaktigt. Skatteverket har bara bekräftat att programmen ska tillämpas enligt de nya reglernas lydelse. Det har funnits en förhoppning om att reglerna även skulle omfatta teckningsoptioner, eftersom det vore säkrare för den anställde, och att vinsten skulle kapitalbeskattas. Jag tror att alla i startup-världen håller med om detta vore utmärkt och en konkurrensfördel för Sverige som innovations- och startup-land. Men det är inte så de nya reglerna är utformade. Tyvärr leder denna kritik, som i media-versionen framställer incitamentsprogram med KPOer som osäkra och riskfyllda, till att många företag avstår från att använda sig av KPOer som incitamentsprogram. Det är synd, eftersom det är ett förmånligt incitamentsprogram för både företag och anställda.

De stora fördelarna är att företaget kan ge bort optioner utan någon skattekostnad, de är billiga och enkla att sjösätta och den anställde blir beskattad först den dag som hen säljer aktierna någon gång i framtiden och då har likvida medel för att kunna betala eventuell reavinstskatt. Om det inte blir något av programmet riskerar inte den anställde någonting – så är inte fallet med teckningsoptionsprogram där man som anställd måste betala ett marknadsvärde för optionerna för att vara med i programmet. Samtidigt är den påstådda risken begränsad om man utformar programmet på rätt sätt (se t.ex optionsautomaten.se eller startupdocs.se). Om företaget i framtiden vägrar att utfärda aktier i strid mot optionsavtalet så kommer man givetvis att både tappa personal och exponera sig för skadestånd.

Visst, allt kan bli bättre, men för de företag och anställda som kvalificerar sig för KPOer är det nästan alltid den bästa lösningen. Och bra är det att Breakit nu inser att kritiken gått för långt.

Ulf Lindén
Grundare av LegalWorks
www.legalworks.se

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.