News and blog posts

26
Jan

Framgångsfaktorer på jobbet

Inbjuder sina medlemmar till frukostseminarium med Anna Lensmar-Friedman.

Effektivitet, trygghet och välmående: framgångsfaktorer på jobbet

Information:

När: 1 februari 2018, kl. 08:00-09:00 (vi tar frukost från kl. 08.00, seminariet startar prick 08:15)

Var: LegalWorks, Convendum, Vasagatan 16, Stockholm

Anmälan: Till Sara Nordler (sara@nordler.se) eller Christina Blomkvist (christina.blomkvist@inires.se) senast den 24 januari 2018. Begränsat antal platser. Seminariet genomförs i samarbete med LegalWorks och är kostnadsfritt.

Under 2017 genomfördes en studie med 1800 svenska advokater utifrån de krav som ställs på rollen som konsult i högpresterande miljöer. Studien utfördes av psykologen Jens Näsström. Resultatet visar att arbetsframgång över tid i väldigt liten utsträckning har nå-gon koppling till de sedvanliga
personprofiltester och logiskt analytiska tester som idag används vid rekrytering och urval. Istället är det helt andra arbetspsykologiska aspekter som är mer avgörande, som t ex skalan makt och trygghet, förmågan att fokusera och välbefinnande.

Seminariet leds av Anna Lensmar-Friedman, VD på LegalWorks, som kommer att berätta närmare om studien och om den metod som hon och Jens Näsström just nu håller på att utveckla i syfte att tillhandahålla mentala strategier för ökad prestation och välbefinnande på jobbet. Det blir en möjlighet att ta del av den senaste forskningen och att delta i dis-kussionen kring vad det egentligen är som skapar framgång på jobbet.

Women in Finance (WIF) Sweden grundades 2017 och har blivit en etablerad mötesplats för kvinnor som innehar eller har innehaft ansvarsroller i finansbranschen inom affär, juri-dik, ekonomi eller kommunikation. Om du vill gå med i nätverket går det bra att anmäla dig till LinkedIngruppen på följande adress: www.linkedin.com/groups/13542745

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.