News and blog posts

23
Oct

En ny generation axlar ledarskapet för ett modernt och affärsnära legalt stöd

Att vara innovativ och nytänkande i en annars bakåtsträvande bransch är en av LegalWorks grundpelare och ett genomgående tema inom New Law-rörelsen. Därför är vi oerhört stolta och glada att idag kunna presentera vårt nygamla koncept genom det splitternya bolaget LW Advisory – för smartare legal rådgivning.

LW Advisory är en ny spelare inom affärsjuridisk rådgivning; en s.k. ”alternative legal services provider” (ALSP), med rådgivning på kundens villkor i förening med digitalt entreprenörskap som grundidé.

”Vi har startat bolaget för att ge ’hands-on’ affärsnära legal rådgivning, utifrån en välmående organisation. Vi fokuserar på teamarbete och erbjuder förutsägbara prislappar. Det är något som saknas i den traditionella advokatbranschen, som vi upplever har tveksamt fokus på fakturerade timmar och arbete i silos. Vi tillhandahåller smarta lösningar, inga legal opinions, och en arbetsplats med omtanke för våra kunder och för varandra”, säger Caroline Snellman, som är VD för det nya bolaget och har mer än ett decennium i ryggen från välrenommerade advokatbyråer, inbegripet från USA.

Martin Johansson, med erfarenhet från bland annat top tier och magic circle-advokatbyråer, tog redan vid årsskiftet klivet över från kritstrecksrandigt till New Law och LegalWorks. Martin kommer att vara operativ chef (COO) i LW Advisory.

Både Caroline och Martin är unga sett till branschstandard för rollerna som VD och COO. Ingen är dock någon duvunge. Båda är nytänkare inom ledarskap och ifrågasätter hierarkiska organisationer.

”Vi präglas av inställningen att ha en ledning som jobbar för och tillsammans med medarbetarna – inte tvärtom – och att företaget drivs och utvecklas av medarbetare och ledning tillsammans. Detta synsätt genomsyrar hela organisationen och vårt arbetssätt”, säger Martin Johansson.

”Varför ska affärsjudisk rådgivning vara kantat av ’lose – lose’? Där kunder uppfattar rådgivningen som dyr och utan användarvänlighet. Där medarbetare torktumlas under ett frånvarande ledarskap, utan tillräckligt med feedback eller personlig utveckling och med lite eller ingen anpassning till individen?”, saxar Caroline.

”Vi är en motståndskraft till detta, en ny typ av spelare som vill transformera marknaden med mer prisvärda och bättre tjänster till kunderna, och med mer stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna”, fortsätter Martin.

Undersökningar visar att kunder i samtliga segment av näringslivet efterfrågar ökad digitalisering, mer nischade erbjudanden och i större mån kundanpassade lösningar. Hur kommer det sig då att de traditionella leverantörerna av affärsjuridiska tjänster generellt ligger så långt efter när det kommer till dessa frågor? Detta är, som tidigare konstaterat, något som kunderna efterfrågar.

”Vi ser en nära förestående framtid då den yngre generationen tar mer och mer plats, och då faller det sig naturligt med ett modernt tänkande med digitalisering, hållbarhet och entreprenörskap i centrum”, säger Ulf Lindén, ansvarig för LW Advisorys affärsutveckling och en av grundarna till koncernmodern LegalWorks. ”Det var dags för en uppstickare redan när vi grundade LegalWorks. Därefter har behovet av modernt legalt stöd ökat och rådgivningsverksamheten nu separerats för att stå på egna ben. Att kombinera de erfarenheter som våra jurister haft som bolagsjurister och nytänkande advokater är en av våra styrkor. Det för med sig en förståelse av att affären alltid är Nr 1. Affärserfarenhet och entreprenörskap, tillsammans med toppkrafter inom advokatvärlden, är en bra grund att stå på när vi utvecklar framtidens juristtjänster”, fortsätter Ulf.

”En annan styrka är att en ny generation av ledare nu tar över och bidrar till att framtidssäkra vår rådgivningsverksamhet.” säger Anna Lensmar-Friedman, VD för moderbolaget LegalWorks. ”Det pågår en global rörelse där näringslivet går från traditionell ”hierarchy” till nytänkande ”wierachy”. Längst erfarenhet och ”sättet vi alltid gjort saker på” får ge vika för engagemang, lusten att utveckla och hur vi känner för ”sättet vi alltid gjort saker på”. Att ha högt motiverade team med hög psykologisk trygghet är en affärskritisk strategi för oss och i längden helt avgörande för att bygga framgångsrika juristteam”, avslutar Anna Lensmar-Friedman.

LW Advisory tillhandahåller en bred palett av tjänster med transparenta priser, som passar såväl det lilla startup-bolaget som större företag. Bolaget lanseras officiellt denna vecka och är en del av Legal Works Nordic AB, en av Sveriges största aktörer inom New Law. LegalWorks Nordic är verksamt inom Legal-on-demand, Legal recruitment, Legal operations samt bedriver en specialiserad rådgivningsverksamhet inom GDPR, PrivacyWorks AB.

LW Advisorys erbjudande och teamet i sin helhet finner du här.

För mer information eller frågor avseende LW Advisory, kontakta Caroline Snellman:

Caroline.Snellman@legalworks.se
+46761926495

 

För mer information eller frågor avseende LegalWorks, kontakta Anna Lensmar-Friedman:

ALF@legalworks.se
+46760002555

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.