Prestationsoptimering för jurister - Legalworks

Prestationsoptimering för jurister

En ny studie på Chefsjurister och Compliance-chefer i Europa, Nordarmerika och Asien (The Corporate Counsel 2018) visar att 80 % av respondenterna har fått en tyngre och ökad arbetsbörda under de senaste två åren. Budgeten för att anställa eller hyra in mer personal har däremot inte ökat. En studie på 1800 svenska advokater (Näsström 2017) visar att svenska advokater förvisso trivs på jobbet men också är emotionellt utmattade vilket bl a visar sig i coping-beteenden som cynisim, avpersonifiering och ”over committment”, svårigheter att överhuvudtaget helt lägga arbetet åt sidan.

Hur kan man som chefsjurist eller delägare på advokatbyrå optimera sitt team-performance över tid och bidra till ett team av individer som blomstrar såväl professionellt som privat?

Hur kan du själv hitta drivet för fortsatt utveckling och hålla över tid i en högpresterande kultur?

Detta diskuterar vi vidare utifrån de senaste neurovetenskapliga och organisationspsykologiska rönen. Varmt välkommen till våra seminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm! Anmäl er här.

Här hittar du vår presentation:

Presentation prestationsoptimering SB

Scroll to Top