News & Blog

Bolagsjuristbloggen

[bọ:la:gsjɵrịstblʊgɛn]

We will continuously update the blog with what is relevant in the industry and within the company

Reports & Whitepapers
Sign up for our newsletter here
15 March, 2017

Rätt modell för expansion

Dags att expandera utomlands? Att gå in på en ny marknad skapar givetvis affärsmöjligheter men för även med sig nya frågeställningar och risker att fundera på. […]
3 March, 2017

GDPR – slutet på digital marknadsföring?

Tiden tickar på och nu är det bara lite mer än ett år tills den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i EU. Förordningen är tillämplig på […]
1 March, 2017

Dataskyddsombudet – en übermensch?

I dagens samhälle är det avgörande för företag hur de använder och skyddar sin data, något som har blivit ännu mer aktuellt i och med den […]
6 February, 2017

Labour law specialist Effie Kourlos joins the team

Effie Kourlos, who specilizes in labour law, has joined LegalWorks. Effie has a background from corporate lawfirms like Hannes Snellman and has also worked with alternative […]
6 February, 2017

Nya regler om hantering av personuppgifter: 10 saker du bör veta om GDPR

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen och ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers […]
6 February, 2017

Är det en robot som hittar din nästa jurist?

AI har gjort sitt intåg i rekryteringsbranschen och det finns idag system som ersätter de flesta sysslor som normalt utförs av en rekryterare, t ex screening, […]
3 February, 2017

Hon ska ta juristbranschen in i gig-ekonomin

LegalWorks är ett nätverk av affärsjurister som erbjuder ett alternativ till traditionella hierarkier och 9-5-jobb. – Tiden då arbetstagare byter tid mot pengar är förbi, säger […]
24 January, 2017

IT-avdelningen och juristerna behöver lära sig prata samma språk

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft fullt ut i EU, vilket innebär nya krav på den som behandlar personuppgifter. Förordningens syfte är […]
18 January, 2017

How to navigate as an American in a world of tax transparency

“The tax transparency we now face in the international tax area by FATCA/CRS, has an enormous affect on not only Americans living abroad, but also on […]